Skiltplater

Hver bil trenger 2 slike. Har du litt mindre skilt, finnes det fyll-stykker du kan sette på endene.
Passer også de nye skiltene i plast

Disse gis bort på samlinger vi har.